a megtekintéshez flash plugin szükséges. Ezt letöltheti a www.macromedia.com weboldalról.
  főoldal | kapcsolatok  
     
 

utolsó frissítés: 2019.10.08.

 

Üdvözöljük a Műszerprofil Kft. honlapján!

A Műszerprofil Kft. fő tevékenységi területe:
elektronikus vagyonvédelmi rendszerek megvalósítása.

 

 

Tevékenységünk során az Ön védendő objektuma egyedi vagyonvédelmi problémájára egyedi "választ" adunk. Ez a "válasz" - végül - egy elektronikus rendszer-együttes, amelyben - a feladat jellegéből adódóan eltérő mértékben - a hagyományos vagyonvédelmi rendszerek, vagyis a behatolásjelző, tűzjelző, zártláncú videós (CCTV), beléptető, kerítésvédelmi, hangosító stb. rendszerek kaphatnak szerepet. A rendszer- együttes, vagy komplex rendszer kialakítása azonban egy olyan újszerű szemléletmód alkalmazásával valósul meg, amely egyszerre, egy időben, és összességében szemléli a problémát és alakítja ki a megfelelően összefüggő megoldást. Így jöhet létre a szakmában korszerűen "integráltnak" nevezett vagyonvédelmi rendszer, amely az egyes alrendszerek hatékonyságának eredőjén jóval túlmenően lehet eredményes.

A hatékonyság ilyen módon történő növelése tehát a probléma újszerű szemléletével, a szakszerű és alapos feltérképezés, a tervezés, majd a minden részletében jó minőségű kivitelezés során érhető el.

Természetesen, egy "komplex vagyonvédelmi problémahalmaz" lehet igen egyszerű is. Így kaphatjuk meg a legegyszerűbbnek tekintett "családi ház riasztókat." Amelyek kialakításukat és működtetésüket tekintve néha bonyolultabbnak bizonyulnak egy nagy telephelyű gyár rendszereinél!

Cégünk szakemberei több mint 29 éves szakmai gyakorlattal és elméleti képzettséggel rendelkeznek, így Önnek bármilyen bonyolultságú vagyonvédelmi problémájára elméleti és gyakorlati megoldást tudunk nyújtani.

Mit kaphat Ön tőlünk?

Kockázati Analízis szakszerű elvégzését
A mai szolgáltatási szektorban nagyon sok vállalkozó mondja, hogy elvégzi Önnek a kockázati analízist, de nagyon kevesen teszik is azt meg a kellő alapossággal. Ennek oka az, hogy a jó analízis munka- és időigényes, hiszen ennek kapcsán meg kell ismernünk az Ön objektumát méghozzá jó néhány szempontból. Ilyenek például: az objektum környezete, támadhatósága, a tárolt és veszélyeztetett értékek nagysága, publikussága, azok szállítási- kezelési módja, a felelősök, az értesítések rendje, a belépési- kezelési jogosultságok, vészhelyzetek stb. (Minden szempontot nem adunk itt közre, mert ezek jelentős részét cégünk szakemberei dolgozták ki és alkalmazzák a Műszerprofil Kft. napi gyakorlatában.) A dolog nem egyszerű, még egy családi ház felmérésnél sem, mely esetben az elemzésünk ingyenes.

Vagyonvédelmi koncepció készítését
Ha elkészült a Kockázati Analízis, a napvilágra került szempontokat értékeljük és a többnyire nem számszerűsíthető tényezőkhöz technikai ellenintézkedéseket rendelünk. Az elektronikus vagyonvédelemben alkalmazandó technikák - működés és működtetés módjukkal együtt - rendszertechnikai szintű, ún. előtervezésre kerülnek. A koncepcionális fázis végén tehát már megmondható, hogy mely problémák milyen eszközökkel és azok milyen működtetésével lehetnek kezelhetők. Eddig még kizárólag csak a feladatra koncentráltunk.

Árajánlat, költségbecslés, költségütemezés készítését
Az írásos árajánlat az Ön számára készülő dokumentumok közül bizonyára az egyik leglényegesebb, hiszen itt találkozhat először a feladatmegoldás költségeivel. Amit ebben a fázisban megkaphat tőlünk: a feladat szerintünk OPTIMÁLIS megoldásának eszközeit és költségeit, írásban, a megvalósítás egyéb körülményeinek rögzítésével együtt. Amit bizonyosan NEM KAPHAT MEG tőlünk: a legolcsóbb, legegyszerűbb, leggyengébb eszközöket, melyek forgalmazását, telepítését szándékosan mellőzzük évek óta. Ennek oka az, hogy cégünk 20 éves tapasztalata szerint a legolcsóbb eszközök többnyire még vészmegoldásnak sem jók, a feladatot hézagosan látják el, általában csak bosszúságot idéznek elő. (ld. az olcsó hús levét) A közepes és magasabb árkategóriájú eszközökből azonban megfelelő választékkal rendelkezünk, így lehetőség van akár többváltozatú ajánlat elkészítésére is.

Az árajánlat leglényegesebb jellemzője az, hogy Ön pontosan tudja, ha alacsonyabb árfekvésű eszközökből kívánja a feladatot megoldani (magyarán: olcsóbban), milyen kompromisszumokat kell kötnie, milyen engedményeket kell tennie. A szakszerű és tisztességes árajánlat bizonyosan elmagyarázza Önnek, hogy melyik eszköz mennyivel több - kevesebb a másiknál, milyen előnyök - hátrányok keletkeznek egy választáskor.

Bátran leírjuk itt azt, hogy a mai - hibás - beszerzési politika szinte csak és kizárólag az ÁR-ra figyel, például a közbeszerzéseknél gyakorta meg sem jelenik más szempont. Ezért aztán a pályázók mindent megígérnek, a legalacsonyabb ár nyer, de hogy mivel, az csak a beruházás végén derül ki, többnyire utólagos számonkérés nélkül. Az eredeti feladat pedig elvész a pályázati eljárás jogi- gazdasági útvesztőiben. Az ilyen eljárást és a nyomában megvalósult rendszereket aligha lehet komolyan venni. A Műszerprofil Kft. évek óta harcol az extrém alacsony árral többnyire szorosan összefüggő szakmai nihilizmus ellen.

Tervezést, annak bármely fázisát,
Minden szintű tervet készítünk. BM-OKF tűzjelző rendszerterveinket az ország legnagyobb és legjelentősebb objektumaiban engedélyezték, a tervek nyomán megvalósított rendszereink működnek.

Készítünk Engedélyezési Tervet, Tendertervet, Kiviteli Tervet és természetesen Megvalósítási Tervet ("D" Terv).

Mivel a vagyonvédelmi szolgáltatási ágazat sajnos csak lassan halad a tudománnyá válás útján, ezért a jelen köztes állapotban a legtöbb vállalkozó megengedhetőnek véli azt a nyegleséget, hogy bármilyen TERV-en azt értse, amit ő gondol. Leszámítva persze a tűzjelző rendszerek rögzített tartalmú és szigorúan szabályozott terveit.

Ezért itt hívjuk fel az Ön figyelmét arra, hogy az Ön vagyonvédelmi rendszerének bármely szintű Tervdokumentációja két fő szempontnak kell megfeleljen:

- Egyedinek kell lennie, az adott objektumra és az ő problémahalmazára nézve.
- Minden lényeges, rendszer-meghatározó fejezetet tartalmaznia kell.

Javasoljuk, ne fogadjon el soha senkitől olyan Kiviteli Tervet, amely nem tartalmazza (vagy hiányosan tartalmazza) az alábbiakat:

Szöveges részek

- előzmények, körülmények, (analízis és koncepció terv meghatározó elemei, adatai)
- a vagyonvédelmi rendszer szöveges leírása, működésének ismertetése,
- az alkalmazott eszközök felsorolása, darabszám kimutatása,
- az eszközök műszaki paraméterei, adatlapjai,
- a rendszer fogyasztás- számítása, és az alkalmazott akkumulátorok, áthidalási idő számítása (!!)
- üzemeltetési utasítások
- karbantartási utasítások
- nyilatkozatok, hatósági engedélyek, tervezői, munkavédelmi nyilatkozat,

Ezt tekintheti minimális szöveges programnak, nagyobb rendszerek és teljes dokumentáció esetében kell még:

- Kábellista, a kábelek egyedi azonosítóval és a kábelek végpontjainak feltüntetésével,
- a központ tervezett beállításai, hardver- és szoftver paraméterei (program)

Rajzi részek

- a rendszer (rendszerek) elvi összefüggési rajza, rajzai
- eszközelrendezési rajzok, logikus csoportosításban, szintenként, és/vagy rendszerenként, az eszközök egyedi azonosítójával, mindenfajta eszközre nézve, azaz érzékelők, kapcsolók, jeladók, tápegységek, központok, átviteli eszközök, stb.
- kábelezési és nyomvonalrajzok,
- elvi áramút tervek, amelyek kimutatják a betáplálások helyeit, mind a váltó, mind az egyenáramokra, illetve akkumulátorokra, feltüntetve a gerinckábeleken menő áramokat,
- jelmagyarázat

Ha ettől eltérő, kevesebbet tartalmazó kiviteli tervet kap, a későbbiek során valószínűleg nem tudja majd teljes körűen ellenőrizni, számon kérni a feladat megoldást és az alkalmazott eszközöket.

Szakszerű kivitelezést, kulcsrakész állapotig
A Műszerprofil Kft szakemberei 1990 óta építenek elektronikus vagyonvédelmi rendszereket. Családi házakban, múzeumokban, bankokban, erőművekben, irodaházakban szereztünk tapasztalatokat, kültéren és beltéren egyaránt. Minden eszközünk, minden emberünk és minden tudásunk megvan ahhoz, hogy az Ön számára a legelfogadhatóbb kivitelezési szerelést valósítsuk meg. Ehhez csak időre és pénzre van szükség. Az idő tényező esetében megelégszünk egy korrekt, mindkét fél számára elfogadható ütemezéssel. Ha a helyzet úgy kívánja, hét végén, vagy este is dolgozunk, de jobban örülünk a normál munkaidőnek.

Készítettünk behatolásjelző rendszert (sajnos ez a szakszerű neve, egyébként: "riasztó") családi házban, úgy, hogy éppen előtte festettek ki, és a család a kivitelezés alatt természetesen bent lakott, valamint a megszokott életvitelén egy kicsit sem akart változtatni. Jellegében hasonló, de nyilván nehezebb feladat volt az egyik legnagyobb múzeumunkban komplex rendszereket kábelezni, műemléki környezetben, működő kiállítások és rendezvények között. Javasoljuk, hogy már az ajánlatkészítés fázisában alaposan gondolja végig a szerelési technológiát, ehhez pedig kérje szakembereink részletes írásos javaslatát és magyarázatát.

Oktatást
Az egyedi oktatás ugyanolyan fontos tényező, mint a tervezés, vagy kivitelezés. Ha ugyanis Ön, vagy a rendszer kezelésével megbízott személy nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, készség szinten, akkor valószínű, hogy veszélyhelyzetben, vagy káresemény bekövetkeztekor nem fogja helyesen és megfelelő gyorsasággal ellátni a tennivalókat. Így pedig bekövetkezhet, hogy a rendszer - bármilyen profi volt is a megvalósítás folyamata - egyszerűen nem látja el az eredetileg tervezett feladatot, néha mintha nem is telepítették volna.

Rendkívül fontos ezért, hogy elsajátítsa az Ön egyedi rendszerének kezelését, mind a normál napi esetekben, mind pedig vészhelyzetben szükséges tennivalókra nézve. Soha ne elégedjen meg általánosságokkal, ha úgy érzi, homályos pontok maradtak, kérdezzen és "kötekedjen", mert csak így tanulhat eleget. Ugyancsak szükséges a rendszeres ismétlő tréningek megtartása is, mert vészhelyzet ritkán van, a tanultak rutinná válnak, illetve elvesznek.

A fentiek szerinti oktatást kaphatja meg szakembereinktől, de azt javasoljuk, más cégektől is ilyet követeljen meg.

Egyedi dokumentációt
Az Ön objektuma egyedi. Az Ön (vagyonvédelmi) problémája egyedi. Az Ön vagyonvédelmi rendszere is egyedi. Ezért teljesen bizonyos, hogy az arról készült dokumentáció is tökéletesen egyedi. Legalábbis az kellene, hogy legyen. Sajnos a legtöbb vállalkozótól ezt nem fogja megkapni, mert igen sok mérnök munkaórát igényel az Ön dokumentumainak szakszerű megrajzolása, megírása. Viszont e nélkül Ön félkarú óriás, de lehet, hogy még az se.

Soha ne fogadjon el holmi gyári prospektusokat, mint "dokumentációt", viszont alaposan tekintse át, hogy a Kiviteli Terv pont alatt leírtak - kiegészítve, illetve módosítva a megvalósulás pontos adataival - és egy, az Ön számára készített Egyedi Kezelési Útmutatóval rendelkezésére állnak-e, mielőtt elköszön a vállalkozótól!


Karbantartást, hibaelhárítást
Szakembereinktől 24 órás ügyeletet, telefonos elérhetőséget és ennek következtében az Önnek leginkább megfelelő gyors hibaelhárítást kaphat. Ami egy vagyonvédelmi, biztonsági rendszer esetében nagyon lényeges, sőt többnyire döntő fontosságú. Tapasztalatunk szerint a hibaelhárítás az a pont, amely a legérzékenyebben érinti az üzemeltetőket. Javasoljuk, hogy a hibaelhárítás paramétereit minden esetben rögzítse Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződésben.

A rendszeres, tervszerű, megelőző karbantartás régi fogalom, netán azt is hihetnénk, hogy idejétmúlt. Gondoljon azonban bele: a biztonsági rendszerek jelentős része normál esetben "csendben van", egy passzív infra mozgásérzékelőnek, vagy egy füstérzékelőnek esetleg évekig nincs érdemi megmozdulása. Azt azonban csak szakember tudja megállapítani az erre a célra rendszeresített eszközökkel és módszerekkel, hogy a kérdéses eszköz még működőképes-e?! Vagyis, ha baj lenne, jelezne-e még, annak megfelelően, ahogy azt eredetileg tervezték.

Évekkel ezelőtt az egyik fővárosi nagy épületben át kellett vennünk karbantartásra egy más cég által telepített, meglehetősen nagy tűzjelző rendszert. Az átvételi eljárás teljes körű próbái során kiderült, hogy meghatározhatatlan idő óta a füstérzékelők több mint 70 %-a nem működőképes! A vizsgálat bebizonyította, hogy a régi karbantartás névleges volt, más szóval: az épületben gyakorlatilag nem volt működőképes tűzjelző rendszer!

A kívülálló számára is világos az, hogy az eszközök piszkolódása, a mozgó alkatrészek kopása, újraállítása minden karbantartás alapvető feladata, azonban a fenti - működőképesség megállapítás - olyannyira egyedien az elektronikus vagyonvédelemi rendszerek karbantartására jellemző, hogy ezért nem tudjuk eléggé hangsúlyozni a karbantartás, a rendszeres ellenőrzés fontosságát.


Szakvélemények készítését
Bármilyen vagyonvédelmi jellegű problémát örömmel vizsgálunk meg. Szakembereink az elektronikus vagyonvédelem minden ágában érdemi állásfoglalásokat adni. Partnereink segítségével és bevonásával Ön a mechanikai védelem és az őrzés - rendészet témakörében is szakvéleményekhez juthat.

Elsődlegesen azonban az elektronikai rendszerek véleményezését tartjuk feladatunknak. Más által megvalósított rendszerét is felülvizsgáljuk az Ön kérésére és megrendelésére, a vizsgálatról mértékadó szakvéleményt készítünk Önnek.

Szakvéleményt bármely fázisban kérhet tőlünk, tehát lehetséges szakvéleményt készíteni egy elvi problémáról, egy tervről, egy rendszerről, annak dokumentumairól, stb.


Szakpublikációk készítését, diplomamunkák bírálatát, szakmai konzultációkat
Évek óta adunk közre szakcikkeket, tartunk előadásokat szakmai fórumokon. Írtunk fejezeteket szakmai könyvekbe, újságokba. Számos fiatal nálunk végezte a szakmai gyakorlatát és nálunk készítette el a diplomamunkáját is. Sőt, többen nálunk is dolgoznak közülük.

A jövőben sem kívánunk elzárkózni az ilyen elméleti tevékenységtől, nyugodtan vállalunk konzultációkat, akár a szakmán kívülről, akár belülről. Sajnos, ma még alig van fóruma a szakmai tapasztalatcserének, a meglévő országos és regionális szervezetek mindenre inkább alkalmasak, mint nyugodt és tárgyszerű szakmai munkára és eszmecserére.

Velünk bármiről beszélhet, mert a hivatásunk a hobbink is.

AZONBAN MI SEM TUDUNK MINDENT!

Annak ellenére, hogy a vagyonvédelmi szakmában alaposan és mélyen benne vagyunk, immár 28 éve, NEM TUDUNK ELEGET például Mórról, vagy a leégett BS-ről. Keveset tudunk a kirabolt postákról, pénzszállítókról, és még nagyon sok más hasonló ügyről, aminek jó oka van.
A társadalom széles rétegei -  sajnos a hivatásos szereplőkkel együtt - ma még nem veszik eléggé komolyan a vagyonvédelmet. Amíg be nem következik a baj és amikor már többnyire késő a bánat.

MI BIZTOSAN KOMOLYAN VESSZÜK A VAGYONVÉDELMET!
VEGYE ÖN IS KOMOLYAN, KERESSEN MINKET ÉS LEGYEN A PARTNERÜNK!

 

Amennyiben az ön böngészője nem támogatja a flash filmek lejátszását, úgy e lentebbi menüsorral navigálhat oldalaink közt:
főoldal - cégismertető - minőségpolitika - referenciák - kapcsolatok - adatkezelési szabályzat - állásajánlat

 
 

 

1/1 oldal

 

 

cím: 1119 Budapest, Andor u. 47-49. | tel.: 06-1-372-0900 | 24 órás ügyelet: 06-209-411-896

(c) Műszerprofil Kft. - 2019 október